Proč právě stromy???

Jaké výhody má výsadba stromů pro naši planetu? 

 

Naše dřevěné hodinky z přírodních materiálů šetří životní prostředí i díky spolupráci s neziskovou organizací Onetreeplanted, kterou jsme Vám představili v minulém článku. Následujících šest pilířů vysvětluje, proč je výsadba stromů a jejich udržitelnost životně důležitá, a na co vlastně má jejich existence pozitivní vliv. Vzduch 

Stromy jsou jako vakuum naší planety. Prostřednictvím listů a kůry nasávají škodlivé látky a uvolňují tak kyslík, který dýcháme. Ve městech hrají stromy hlavní roli. Pohlcují znečišťující plyny jako jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý a ozon, a “zametají” s částicemi prachu a kouře. Odlesňování a fosilní spalování tepla v atmosféře zvyšuje hladinu oxidu uhličitého. Zdravé silné stromy fungují jako síto uhlíku, protože dokáží absorbovat atmosférický oxid uhličitý, a následně tak snížit dopady na změny klimatu. 

 

Voda

Další klíčovou roli mají stromy při zachycování dešťové vody a snižování rizika přírodních katastrof jako jsou povodně a sesuvy půdy. Jejich složité kořenové systémy fungují jako filtry znečišťujících látek a zpomalují absorpci vody do země. Tento proces zabraňuje nebezpečné erozi vodních ploch a snižuje riziko jejich přesycení a zaplavení. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství může zralý stálezelený strom každoročně zachytit více než 15 000 litrů vody.

 

Biodiverzita

Jeden strom může být domovem pro stovky druhů hmyzu, hub, savců a rostlin. Mladé otevřené lesy vznikají v důsledku požárů nebo těžby dřeva. Keře, trávy a právě mladé stromy lákají například černé medvědy a ptactvo.
V lesích středního věku začínají vyšší stromy převyšovat slabší stromy a přízemní vegetaci, kterou preferují mloci, rosničky a jeleni.
Starší lesy s velkými stromy a vysoce rozvinutým porostem vegetace poskytují domov řadě zvířat včetně veverek, netopýrů a různých ptáků. 

 

Sociální dopad

Lesnický průmysl nabízí nekonečnou řadu pracovních příležitostí od arboristů po lesní dělníky a výzkumníky. Ale nejde jen o práci. Udržitelné pěstování stromů poskytuje dřevo na stavbu domů a přístřeší, také na topení a vaření. Stromy produkující ovoce, ořechy, bobule či listy zajišťují zdravou potravu a výživu jak pro lidi, tak pro zvířata.  Zdraví 

Věděli jste, že nemocniční pacienti s pokoji s výhledem na stromy se zotavují rychleji než pacienti bez stejného pohledu? Stromy pomáhají snižovat stres, úzkost a umožňují opětovné spojení s přírodou. Kromě toho stín pod listami stromů pomáhá chránit naši pokožku před stále se zvyšující agresivitou slunce. 

 

Klima 

Stromy pomáhají ochlazovat planetu nasáváním a ukládáním škodlivých skleníkových plynů do jejich kmenů, větví a listů a uvolňováním kyslíku zpět do atmosféry. Ve městech mohou stromy snížit celkovou teplotu až o osm stupňů Celsia. Více než 50% světové populace žije ve městech, do roku 2050 se očekává nárůst na 66%. Znečištění a přehřátí se tak stávají skutečnou hrozbou. Stromy mohou naštěstí absorbovat až 150 kg oxidu uhličitého ročně, což činí města zdravějším a bezpečnějším místem pro život.Fakta v číslech

 • Již 80 % světových lesů je v současné době zničeno
 • Pouze 20 % lesů je řádně chráněno
 • Každé 2 vteřiny člověk ničí oblast lesa o velikosti fotbalového hřiště 
 • Každý den zmizí ze Země 80 000 akrů lesnatých ploch
 • 4/10 stromů se rozseká a využije na výrobu buničiny, následně na výrobu hedvábného papíru, zubní pastu nebo časopisů
 • 300 miliard tun uhlíku je uloženo ve všech lesích, což pomáhá regulovat jejich klima, stabilizovat srážky a chránit před desertifikací
 • Více než 120 typů přírodní produkce z deštného pralesa lze použít jako léky
 • 15% všech emisí skleníkových plynů je důsledkem odlesňování
 • Očekává se, že 28 000 druhů vyhyne v příštích 25 letech kvůli odlesňování
 • 50% všech rostlinných a živočišných druhů na světě žije v tropických deštných pralesech
 • Průměrný Američan každoročně spotřebuje 317,5 kg papíru
 • Jeden strom odloučí asi 22 kilogramů oxidu uhličitého za rok

 

Má to smysl! Záchrana planety je na nás. I Vy můžete k jejímu uzdravení pomoci. Garantujeme, že koupí jakéhokoliv produktu zajistíme výsadbu jednoho nového stromu. Zpět do obchodu