Dáváme život novým stromům!

Dnes je téma záchrany planety možná důležitější než kdy jindy. Proto jsme ani my neotáleli a chtěli jsme, aby i naše hodinky a náramky pomohly životnímu prostředí. Nahlédněte s námi pod pokličku projektu, jehož myšlenku a vizi podporujeme a sounáležíme s ní.

 

Organizace Onetreeplanted

Jedná se o neziskovou organizaci zaměřenou na globální zalesňování. Hlavním cílem je udržitelnost a podpora životního prostředí skrze výsadbu stromů ve čtyřech regionech - Jižní Americe, Severní Americe, Africe a Asii. Většina projektů pomáhá s obnovou lesů po požárech a povodních. Navíc tím vytváří pracovní místa, buduje komunity a ochraňuje biologickou rozmanitost - biodiverzitu.

One Tree Planted-21

Jak to funguje

Onetreeplanted sdružuje dary z dárcovských projektů a zasílá finanční prostředky partnerům, kteří se věnují znovuzalesňování. Dbá na jejich dostatečné prověření, aby byla zajištěna míra přežití stromů z 80 - 90 %. Výsadba se obvykle děje v období dešťů, kdy půda poskytuje optimální podmínky i pro jejich dlouhodobou životnost.

 

Začátky činnosti organizace sahají do roku 2014. O čtyři roky později se podařilo zasadit více než 2,5 milionu stromů. A i díky Vaší podpoře se může tento počet zvýšit. Za nákup jakéhokoliv produktu z naší nabídky zaručíte život jednoho stromu.

 

Proč zrovna stromy

Cest, jak chránit životní prostředí je mnoho. Organizace Onetreeplanted, a potažmo i Timegent, vidí výsadbu stromů jako efektivní a jednoduchý způsob podpory. Stromy čistí vzduch, který dýcháme, čistí vodu, kterou pijeme a zajišťují biodiverzitu, pohlcují škodlivé uhlíky z atmosféry a jsou klíčovými složkami 25 % všech léčiv. Navíc jejich celosvětová výsadba poskytuje práci více než miliardě a půl lidí.


Spolupráce

Sedět a nic nedělat není náš styl. Proto jsme se rozhodli pro spolupráci a podporu projektu Onetreeplanted a věříme, že zaujal i Vás. Ať už uděláte radost sobě nebo někomu z Vašeho okolí, bude to mít mnohem větší pozitivní dopad, než jste si doposud mysleli. Vyberte si z naší nabídky hodinek a dejte život novým stromům!

 

CHCI DÁT ŽIVOT NOVÝM STROMŮM!

Zpět do obchodu